Postmenn Stripe

Postmenn (stiftet 1996) utgjør et fullservice postproduksjonsselskap innen reklame, TV og spillefilm. Selskapet har lagt siste hånd på verket for norske så vel som utenlandske kunder, og tilbyr alt man kan begjære innen offline, online, klipp, scanning og grading i tillegg til opptak og redigering av lyd, lyddesign og musikkomposisjon.