Eva Sannum og Vidar Singh utgjør den nye kreative ledelsen i PR-byrået Geelmuyden.Kiese, der de er ansvarlige for avdelingen som jobber med markedskommunikasjon. KFs podcast-redaksjon inviterte de to til en prat om kontraster og paralleller mellom PR- og reklamekulturen, samt om den generelle bransjeglidningen mellom tilstøtende miljøer, etter en sensommer og tidlig høst der usedvanlig mange mennesker har byttet arbeidsplass og/eller bransje.

Se full artikkel på Kreativt Forum.

Hør podcasten nå – klikk her.

Podcasten er produsert av Både Og, som er et selskap på Skyskraper.