Ergo Ego

Ergo;ego jobber med å hjelpe andre mennesker å finne sine beste sider slik at de kan påvirke sine omgivelser når de trenger det. Våre instruktører og foredragsholdere inspirerer ledere, team, politikere og frivillige organisasjoner til å kommunisere med større overbevisning, klarhet og mot for å oppnå bedre gjennomslagskraft og forståelse og dermed bedre resultater, enten det er i Norge, i Norden eller internasjonalt.