Pluss og Minus

Skyskrapers eget regnskap og backofficebyrå, etablert i 1990. Ledet og driftet av Mona Aune Hansen som sammen med Skyskrapers leder følger styrearbeidet til de fleste av selskapene i gruppen.