At mer enn 20 000 barn årlig opplever samlivsbrudd mellom foreldrene, er et nøkternt anslag. Både Statistisk Sentralbyrå og familievernkontorene fører statistikk som tyder på at tallet ligger mellom 20 000 og 25 000 barn. Uansett er det en stor gruppe barn som hvert eneste år opplever at mor og far ikke lenger bor sammen. Sølvsuper Filmproduksjon har laget film som belyser saken.

Jeg synes filmen har blitt helt magisk – og med denne gir vi et viktig bidrag til en alvorlig sak. Vi skal sørge for at #denviktigstestemmen blir hørt, sier Richard Riekeles – direktør for samfunnsansvar og forretningsutvikling.

Goal for Children er HELP Forsikrings initiativ og prosjekt for å styrke barns rettsstilling i Norge. Goal for Childrens visjon er at ingen barn skal oppleve konfliktfylte samlivsbrudd. Goal for Childrens visjon er at ingen barn skal oppleve konfliktfylte samlivsbrudd.

For hvert mål som scores under fotball-VM i Brasil gir HELP én gratis advokattime til barns beste.

HELP Forsikrings advokater håndterer hvert år mange hundre samlivsbrudd der barn er involvert. Mange av sakene er konfliktfylte og HELP opplever ofte at foreldrene i kampens hete har tapt hensynet til barnets beste av syne. HELP mener at mange av disse konfliktene kunne vært unngått dersom foreldrene tidlig i prosessen fikk en realitetsorientering om konsekvensene av samlivsbruddet og hvilke sosiale og psykiske skader barn kan få av konfliktfylte brudd mellom foreldrene. 

For å aktualisere problemet, ønsket HELP / Goal for Children en film som nå er lansert. Sølvsuper Filmproduksjon har skrevet og produsert filmen, som fremstår som et innblikk i en situasjon hvor et barn blir eksponert for samlivsbruddet på en uønsket måte.

INVOLVERTE

Sølvsuper Filmproduksjon

Regi og manus: Andreas Frølich

Produsent: Lars Olav Seim

Produsent: Øystein Haare

Fotograf: Magnus Flåto

Skuespillere: Torgny G. Aanderaa, Kristina Knaben Hennestad, Emilie.

HELP Forsikring / Goal for Children

Linn Christel Frostad
Markedssjef

Richard Riekeles
Direktør for samfunnsansvar og forretningsutvikling

Johan Dolven
Administrerende direktør