STRIPE @ POSTMENN – Fra venstre: Geirr Johnsen, Stig Høyjord, Atle Krogstad Berg og Håkon Haavik
Stripe og Postmenn slår seg sammen og danner et av landets største og mest komplette fullservice postproduksjonshus.

Det åpner seg langt større muligheter nå som vi blir en del av Postmenn og Skyskrapersystemet. Her er det et stort og kreativt miljø med alle fagområder du kan tenke deg innen reklame og underholdningsproduksjon. Det blir litt rart, men veldig spennende å gå fra 7 til over 50 mann sånn over natta – sier gründerne Geirr og Atle fra Stripe.Til sammen er vi nå et postproduksjonselskap på 12 mann, inklusiv et lite postkontor i Stockholm. Det begynte med en telefon til Geirr og Atle i Stripe for å høre om de hadde lyst til å begynne og jobbe her, noen måneder senere hadde styrelederen vår (ref: Geir Osnes i Skyskraper Holding) signert en kontrakt om kjøp av Stripe AS. En mulighet som ikke hadde kommet på banen hvis ikke vi til en hver tid hadde vært på jaktet etter nye talenter – sier Stig og Håkon i Postmenn.Stripe og Postmenn kan i dag tilby offline, online, scanning, lyd, 3d/vfx, animasjon, design og ikke minst grading i samarbeid et av verdens ypperste posthus “The Mill Ltd.”. Selskapene hadde i 2014 en samlet omsetning på over 19 mill.
 Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon

Hilsen Skyskraper v/Postmenn AS og Stripe AS